Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i bostaden. Själva huset ägs av bostadsrättsföreningen som du är en del av.  

Vem bestämmer avgiften?

Styrelsen fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen.    

Tre sätt att vara med och påverka i en förening

Det finns flera sätt att vara med och påverka i en förening, vi beskriver nedan tre av dem.

Motionera till föreningsstämman

 1. Kom på en idé
 2. Skriv en motion med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 3. Styrelsen tar upp den på stämman
 4. Motivera dina grannar att rösta igenom förslaget
 5. Föreningsstämman beslutar och idén genomförs

Vänd dig direkt till styrelsen

 1. Kom på en idé
 2. Vänd dig till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 3. Styrelsen beslutar och genomför

Starta en arbetsgrupp

 1. Kom på en idé
 2. Vänd dig till styrelsen och erbjud dig att driva frågan. Själv eller i en arbetsgrupp med andra medlemmar
 3. Styrelsen beslutar. Du kan också själv engagera dig i styrelsen om det krävs för att kunna driva frågan