Reklamation – fastigheten 3 -5 år

Garantitid
Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs cirka två år efter slutbesiktningen. Din lägenhet kontrolleras då återigen av besiktningsman. Du får i god tid besked om när besiktningen kommer äga rum. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.

Efter garantibesikningen anmäls fel som täcks av garantin skriftligen enbart av bostadsrättsföreningens styrelse till JM på webbformulär ”Reklamation år 3-5”.

För att JM snabbt ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du vid Reklamation fyller i formuläret så utförligt som möjligt:

  • Ditt namn och telefonnummer
  • Ditt företags namn och adress (när det gäller Lokal)
  • Utförlig beskrivning av problemet.