Styrelsen-kontaktuppgifter

Styrelsen - kontaktuppgifter

En bostadsrättsförening är en juridisk person, vilket innebär att den själv kan teckna avtal med exempelvis leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare. Vilka som sitter i föreningens styrelse framgår av årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även hur firmateckning sker.

Kontaktinformation styrelsen

styrelsen@brfbrohusetililjeholmen.se

Ordförande

Klas Skoglund, 070-517 60 11, klas.skoglund@gmail.com  

Vice ordförande

Elina Söderlund, 073-96 45 787

Kassör

Jesper Granlund, 070-321 29 92

Ledamot

Olof Dahnell, 072-188 23 62

Monika Mattisson, 070-978 3756

Suppleant

Thomas Blanksvärd, 070-322 79 32

Thomas Sjöbäck, 070-572 46 92

Adam Nygren, 076-041 2111