Styrelsen-kontaktuppgifter

Styrelsen - kontaktuppgifter

En bostadsrättsförening är en juridisk person, vilket innebär att den själv kan teckna avtal med exempelvis leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare. Vilka som sitter i föreningens styrelse framgår av årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även hur firmateckning sker.

Kontaktinformation styrelsen

styrelsen@brfbrohusetililjeholmen.se

Ordförande
Isabelle Medina, 0733-20 12 91, isabelle.medina76@gmail.com 

Ledamot

Thomas Blanksvärd, 070-322 79 32

Klas Skoglund , 070-517 60 11, klas.skoglund@gmail.com 

Jesper Granlund, 070-321 29 92

Olof Dahnell, 072-188 23 62

Suppleant

Gunnar Råbe, 070-592 77 50

Elina Söderlund, 073-96 45 787

Dariush Bahadori, 076-650 65 48