Mäklarinfo

Information för mäklare

I samband med överlåtelser återkommer ofta samma slags frågor från säljare, fastighetsmäklare och spekulanter. Vi har här försökt samla den information som vanligen efterfrågas. För besked om sådant som är specifikt för respektive bostadsrätt hänvisar vi till vår mail: styrelsen@brfbrohusetililjeholmen.se

Mäklarbild

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare NABO.

Kontakt via maklarservice.com

Vid frågor utöver mäklarbilder, hänvisas till vår ekonomiska förvaltares kontaktformulär: nabo.se/kontakt.

Pantsättning

Pantsättningar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare;

Brf Brohuset i Liljeholmen 

NABO 113750, FE 617

107 76 STOCKHOLM

Märk kuvertet "Panthandlingar".

Överlåtelse

Överlåtelser och ansökan om medlemskap ska skickas till:

Brf Brohuset i Liljeholmen
NABO 113750, FE 617

107 76 STOCKHOLM

Märk kuvertet "Överlåtelseavtal/Upplåtelseavtal".

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av gällande prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

En ny innehavare av en bostadsrätt endast får nyttja bostadsrätten om han eller hon antas som medlem i bostadsrättsföreningen.

Detta görs i princip alltid så länge personen uppfyller de krav som vår bostadsrättsförening normalt ställer på våra medlemmar. Att se till att den tänkta nya ägaren antas som medlem går bra att göra innan själva överlåtelsen sker.

Visning

Observera att det är absolut förbjudet att ställa upp entrédörren till huset i samband med visning av lägenhet. Styrelsen för Brf Brohuset värdesätter skalskyddet och vill ogärna att obehöriga tar sig in i fastigheterna. Istället ser vi gärna att fastighetsmäklaren själv, eller eventuell assistent, öppnar porten åt de tilltänkta spekulanterna.

Övrig viktig information

Avstämning av förbrukning av varmvatten sker kvartalsvis i efterskott. Det är viktigt att upplysa köpare och säljare om det eftersom de får göra avräkning när kostnaden debiteras.

Det är viktigt att ny medlem går in på Nabos hemsida och anger kontaktuppgifter (mail och mobilnummer) så att styrelsen kan få tag i medlemmar när det behövs.

Nya medlemmar måste registrera sig på föreningens hemsida för att kunna få del av all information som rör föreningen. Det är viktigt att köparen registrerar sig inför tillträdet så att köparen kan ta del av informationen innan inflyttningen.