Mäklarinfo

Information för mäklare

I samband med överlåtelser återkommer ofta samma slags frågor från säljare, fastighetsmäklare och spekulanter. Vi har här försökt samla den information som vanligen efterfrågas. För besked om sådant som är specifikt för respektive bostadsrätt, exempelvis uppgifter om innehavare, hänvisar vi till vår mail: styrelsen@brfbrohusetililjeholmen.se

Relevanta länkar

Pantsättning: pantsättning

Överlåtelse:

Överlåtelser och ansökan om medlemskap ska skickas till:

Brf Brohuset i Liljeholmen
c/o JM AB
169 82 Stockholm

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare JM@home.

Kontakt via JMs Kundservice:

JMs Kundservice
Tel. 020-731 731
E-post: kundservice@jm.se

Öppettider:
måndag-fredag kl. 07.00 - 16.00

 

En ny innehavare av en bostadsrätt endast får nyttja bostadsrätten om han eller hon antas som medlem i bostadsrättsföreningen.

Detta görs i princip alltid så länge personen uppfyller de krav som vår bostadsrättsförening normalt ställer på våra medlemmar. Att se till att den tänkta nya ägaren antas som medlem går bra att göra innan själva överlåtelsen sker.

Visning

Observera att det är absolut förbjudet att ställa upp entrédörren till huset i samband med visning av lägenhet. Styrelsen för Brf Brohuset värdesätter skalskyddet och vill ogärna att obehöriga tar sig in i fastigheterna. Istället ser vi gärna att fastighetsmäklaren själv, eller eventuell assistent, öppnar porten åt de tilltänkta spekulanterna.