Information gällande vatten och vår pumpgrop

Sedan början på vecka 33 har JM kontrollerat avloppsgropen och dess funktion 4 gånger per dag, första inspektion har skett 06.30 och sista inspektion 23.00. Under denna period har tillgängligheten till vatten inte uteblivit. Avbrottet som skedde i vattnet idag 14/8 berodde på planerade åtgärder, dessvärre hade det blivit en kommunikationsbrist mellan utförare och föreningen, varpå styrelsen inte fått informationen om åtgärderna och kunnat informera våra medlemmar.

De åtgärder som skett under dagen är spolning och rengöring av avloppsgropen och dess komponenter samt inspektion och analys av innehåll i avlopp samt funktionen på VA-anläggningen. JM har även börjat installera komponenter som de tror ska höja driftsäkerheten. Det kommer sitta en person vid pumpgropen hela natten inatt för att hålla koll på nivåerna samt att snabbt kunna åtgärda om något skulle inträffa.

Styrelsen och JM kommer fortsätta diskussionerna om en hållbar lösning. De åtgärder som genomförs nu är primärt avsett för att säkerställa att VA-systemet har full funktion.

Det är fortfarande ytterst viktigt att boende i fastigheten inte spolar ned saker som inte ska vara i avloppet, alla felaktigt nedspolade saker försvårar för styrelsen att driva ärendet mot JM.

De bostadsrättsinnehavare som upplåtit sin bostadsrätt i andrahand måste vidarebefordra all information till era andrahandshyresgäster, samma informationsflöde gäller för de som har inneboende.

Mvh/Styrelsen