Information kring vattenproblematiken

Det rådande läget med avloppet är oacceptabelt. Styrelsen har det senaste året haft en dialog med JM och JMs ursprungliga analys av problematiken var att felaktiga saker spolats ned i avloppet eftersom att vid inspektionerna noterades saker som absolut inte ska spolas ned.

Efter styrelsens informationsinsatser har läget gällande felaktiga saker i avloppsgropen förbättras avsevärt och styrelsen har under de senaste 4 månaderna kunnat påvisa att det även med stor sannolikhet rör sig om felaktig funktion i avloppet.

Pga. den senaste semesterperioden har dessvärre inte några omfattande underhållsinsatser kunnat genomföras varpå de senaste två månaderna inneburit omfattande driftstopp i vattentillförseln till fastigheten. Nu är semesterperioden över och JM har satt in resurser som är på plats och ska lösa tillgängligheten akut med avhjälpande åtgärder. Under tiden pågår även diskussioner för att skapa en lösning som är hållbar över tid.

Mer information från styrelsen och JM kommer under nästa vecka

Mvh/Styrelsen