Vanliga frågor

Jag vill att mitt nummer blir tillagt till porttelefonen, hur gör jag?

Kontakta Allgranth på www.allgranth.se

Säkringen löste ut, vad gör jag?

Säkerställ att apparaten inte är trasig innan du slår på säkringen. Om du efter påslagning fortfarande inte har el kan en central säkring löst ut. Kontakta styrelsen för hjälp med det.

Kan föreningen garantera parkeringsplats?

Föreningen kan tyvärr inte garantera garageplats till nya medlemmar. Om du har frågor angående hyresavtal eller köplats i garaget m.m, se  https://brohuset.smartbrf.se/fastigheten/parkering

Hur gör man med tv, telefoni och bredband?

Föreningen har ett samarbete med Telia men du tecknar ditt abonnemang själv. Priset från Telia läggs på din avgift, se Tv,telefon och data

Har föreningen bostadsrättstillägg?

Som ny medlem i föreningen bör du teckna ett bostadsrättstillägg.

Nyckelöverlämning?

Nyckeln får du av den tidigare ägaren, skulle det behövas fler så är det Hellgrens lås som sköter hanteringen av föreningens nycklar, se Nycklar.

Elavtal och varmvatten?

Fastigheten har Fortum som nätägare, valet av elleverantör väljer du själv innan inflytt. Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättsinnehavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Jag ska sälja min lägenhet, vad behöver jag veta?

En överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen, se Överlåtelse.

Jag som ny medlem i föreningen vill fått mitt namn bytt på dörren, vart kan jag vända mig?

För närvarande är det AllGranth som är föreningens tekniska förvaltare så det är även dit du ska vända dig, se Teknisk förvaltning.

Vad finns det för gemensamhetsutrymmen?

Föreningen har cykelrum, soprum, barnvagnsrum och så vår fina takterrass.

Finns det hiss i byggnaderna?

Ja, det finns hiss i alla 3 portuppgångar.

Hur betalar jag varmvattnet?

Kostnaden för ditt varmvatten läggs på din faktura för avgiften.

Vi har ansökt om lån och behöver ifylld pantsättningsblankett

Blanketten fylls ej i av enskilda ledamöter för att de ska undvika enskilt betalningsansvar. Läs här om hur du ska göra Pantsättning